Câu hỏi:

31/07/2020 38,867

Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Khoảng cách từ ảnh S’ của điểm sáng S đến điểm sáng S là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ta có: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương

Khoảng cách: SS'=1m+1m=2m

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi soi gương, ta thấy:

Xem đáp án » 31/07/2020 27,750

Câu 2:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

Xem đáp án » 31/07/2020 22,444

Câu 3:

Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?

Xem đáp án » 31/07/2020 16,191

Câu 4:

Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn 5cm và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là:

Xem đáp án » 31/07/2020 14,123

Câu 5:

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 600 . Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:

Xem đáp án » 31/07/2020 8,751

Câu 6:

So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương?

Xem đáp án » 31/07/2020 6,716

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK