Câu hỏi:

31/07/2020 1,986

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

Xem đáp án » 31/07/2020 23,075

Câu 2:

Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

Xem đáp án » 31/07/2020 21,165

Câu 3:

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 31/07/2020 12,930

Câu 4:

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

Xem đáp án » 31/07/2020 7,294

Câu 5:

Gương cầu lồi có mặt phản xạ là:

Xem đáp án » 31/07/2020 5,030

Câu 6:

Vùng nhìn thấy trong gương phẳng………vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi (cùng kích thước)

Xem đáp án » 31/07/2020 4,368

Câu 7:

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau đây là sai.

Xem đáp án » 31/07/2020 3,602

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK