Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 7 (có đáp án): Bài tập gương cầu lồi (phần 2)

  • 1814 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 32 phút

Câu 1:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có đặc điểm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, nhỏ hơn vật


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, nhỏ hơn vật


Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

Xem đáp án

Đáp án C
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật


Câu 4:

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật


Câu 5:

Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: ảnh tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn)

Để có thể nhìn thấy ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hà Hải Việt

Bình luận


Bình luận