Câu hỏi:

31/07/2020 605

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 65dm, chiều rộng 5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết diện tích các cửa bằng 12,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi 65dm=6,5m

Diện tích xung quanh của căn phòng đó là:

(6,5+5)×2×4=92(m2)

Diện tích trần của căn phòng đó là: 

6,5×5=32,5(m2)

Diện tích cần quét vôi là: 92+32,512,5=112(m2)

Đáp số: 112m2

Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta dùng gạch vuông có cạnh 20cm để ốp xung quanh và đáy của một cái bể hình hộp chữ nhật cao 1,8m; rộng 2m và dài 35dm. Tính số viên gạch cần dùng.

Xem đáp án » 31/07/2020 3,471

Câu 2:

Một bể nước cao 2m, đáy là hình chữ nhật có chu vi 7,6m, chiều dài hơn chiều rộng 0,8m.

Bể đó chứa được lít nước là:

Xem đáp án » 31/07/2020 2,173

Câu 3:

Một khối kim loại hình lập phương có chu vi một mặt là 4,8dm. Mỗi xăng-ti-mét khối kim loại đó nặng 7,5g. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án » 31/07/2020 1,744

Câu 4:

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 31/07/2020 406

Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 27cm, chiều rộng bằng 23  chiều dài và chiều cao 1,2dm.

Vậy hình hộp chữ nhật đó có diện tích xung quanh là c cm2; diện tích toàn phần là c cm2

Xem đáp án » 31/07/2020 402

Câu 6:

Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 45cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp đó là 378dm2

Xem đáp án » 31/07/2020 364

Bình luận


Bình luận