Trắc nghiệm Toán 5 Bài 13: (có đáp án) Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình

  • 1409 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                             

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.          

 - Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                        

- Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 27cm, chiều rộng bằng 23  chiều dài và chiều cao 1,2dm.

Vậy hình hộp chữ nhật đó có diện tích xung quanh là c cm2; diện tích toàn phần là c cm2

Xem đáp án

Đổi 1,2dm=12cm

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

27×23=18(cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(27+18)×2×12=1080(cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

27×18=486(cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1080+486×2=2052(cm2)

Đáp số:

Diện tích xung quanh: 1080cm2;

Diện tích toàn phần: 2052cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 1080; 2052.


Câu 4:

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5×1,5)×6=13,5(dm2)

Vậy phát biểu diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2 là sai.

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,5m.

Vậy khi bể đầy nước, bể đó chứa được c lít nước.

Xem đáp án

Thể tích của bể nước là: 1,8×1,2×1,5=3,24(m3)

Đổi 3,24m3=3240dm3=3240 lít.

Do đó khi đầy nước, bể đó chứa được 3240 lít nước.

Đáp số: 3240 lít.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3240.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

bac ho vi dai

Bình luận


Bình luận

ᶦᵈᵒᶫ⁀♢Ɲữ✞ঔৣ ๖ۣۜVưǫnj❡☬ ᵭ↠Ňģṵℭ༒²ᵏ¹⁰
22:23 - 31/03/2021

hihi

bac ho vi dai
07:51 - 01/08/2021

hi