Câu hỏi:

31/07/2020 370

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5×1,5)×6=13,5(dm2)

Vậy phát biểu diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2 là sai.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta dùng gạch vuông có cạnh 20cm để ốp xung quanh và đáy của một cái bể hình hộp chữ nhật cao 1,8m; rộng 2m và dài 35dm. Tính số viên gạch cần dùng.

Xem đáp án » 31/07/2020 3,075

Câu 2:

Một bể nước cao 2m, đáy là hình chữ nhật có chu vi 7,6m, chiều dài hơn chiều rộng 0,8m.

Bể đó chứa được lít nước là:

Xem đáp án » 31/07/2020 1,842

Câu 3:

Một khối kim loại hình lập phương có chu vi một mặt là 4,8dm. Mỗi xăng-ti-mét khối kim loại đó nặng 7,5g. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án » 31/07/2020 1,467

Câu 4:

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 65dm, chiều rộng 5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết diện tích các cửa bằng 12,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Xem đáp án » 31/07/2020 498

Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 27cm, chiều rộng bằng 23  chiều dài và chiều cao 1,2dm.

Vậy hình hộp chữ nhật đó có diện tích xung quanh là c cm2; diện tích toàn phần là c cm2

Xem đáp án » 31/07/2020 366

Câu 6:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 31/07/2020 293

Bình luận


Bình luận