Câu hỏi:

01/08/2020 410

Biên độ dao động càng lớn âm phát ra……….

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi biên độ dao động càng lớn thì:

Xem đáp án » 01/08/2020 31,027

Câu 2:

Độ to của âm được đo bằng đơn vị:

Xem đáp án » 01/08/2020 24,265

Câu 3:

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là:

Xem đáp án » 01/08/2020 19,900

Câu 4:

Ngưỡng đau làm đau nhức tai và có thể làm điếc tai có độ to là?

Xem đáp án » 01/08/2020 9,278

Câu 5:

Khi gõ trống, để có âm lớn phát ra ta phải:

Xem đáp án » 01/08/2020 7,658

Câu 6:

Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án » 01/08/2020 6,169

Câu 7:

Chọn phương án sai

Xem đáp án » 01/08/2020 4,210

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK