Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 12 (có đáp án): Độ to của âm (phần 2)

  • 1983 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án

Đáp án C

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động


Câu 2:

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án C
Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động


Câu 3:

Khi biên độ dao động càng lớn thì:

Xem đáp án

Đáp án A
Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to


Câu 4:

Biên độ dao động càng lớn âm phát ra……….

Xem đáp án

Đáp án B

Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to


Câu 5:

Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Trường hợp nào trống sẽ phát ra âm lớn hơn?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to

Trường hợp nào trống sẽ phát ra âm lớn hơn là trường hợp cát nảy lên cao, rời xa mặt trống vì khi đó biên độ dao động là lớn nhất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận