Câu hỏi:

01/08/2020 2,634

Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Chất rẳn, chất lỏng và chất khí là những môi trường có thể truyền được âm

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng truyền âm của các môi trường?

Xem đáp án » 01/08/2020 17,767

Câu 2:

Trên núi cao âm thanh truyền đi:

Xem đáp án » 01/08/2020 7,888

Câu 3:

Môi trường nào sau đây không truyền được âm:

Xem đáp án » 01/08/2020 7,008

Câu 4:

Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án » 01/08/2020 6,096

Câu 5:

Vì sao âm thanh không thể truyền qua chân không?

Xem đáp án » 01/08/2020 5,917

Câu 6:

Càng lên cao nói chuyện càng khó nghe hơn vì sao?

Xem đáp án » 01/08/2020 4,953

Câu 7:

Một người gõ mạnh búa xuống đường ray xe lửa tại điểm A làm âm thanh truyền đến điểm B cách M là 3050m. Hỏi thời gian truyền âm trong đường ray từ A đến B  hết bao lâu, biết vận tốc truyền âm trong đường ray là 6100m/s?

Xem đáp án » 01/08/2020 4,145

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK