Câu hỏi:

02/08/2020 395

Chất dẫn điện là chất…….dòng điện đi qua.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật nào sau đây là chất cách điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 24,287

Câu 2:

Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 14,956

Câu 3:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án » 02/08/2020 4,018

Câu 4:

Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/08/2020 3,271

Câu 5:

Trong các chất sau đây, chất nào không phải là chất cách điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 3,247

Câu 6:

Vật nào dưới đây là vật cách điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,501

Câu 7:

Chọn câu phát biếu sai

Xem đáp án » 02/08/2020 1,612

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK