Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4(có đáp án): Bài tập chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện (phần 2)

  • 1896 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất dẫn điện là:

Xem đáp án

Đáp án A
Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A
Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua


Câu 3:

Chất dẫn điện là chất…….dòng điện đi qua.

Xem đáp án

Đáp án A

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua


Câu 4:

Chất cách điện là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua


Câu 5:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Mai Quốc Anh

1 năm trước

Nguyễn Hải Yến Nhi

Bình luận


Bình luận