Câu hỏi:

02/08/2020 2,969

Trong các dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện là bàn ủi điện.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 11,496

Câu 2:

Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 7,612

Câu 3:

Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

Xem đáp án » 02/08/2020 3,174

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 02/08/2020 3,158

Câu 5:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 1,135

Câu 6:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện……..khi ………….chạy qua.

Xem đáp án » 02/08/2020 949

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK