Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 6(có đáp án): Bài tập tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng(phần 2)

  • 1718 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên.


Câu 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Vật dẫn điện……..khi ………….chạy qua.

Xem đáp án

Đáp án A
Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua


Câu 3:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C – đúng

D – sai vì: Tác dụng nhiệt của dòng điện có thể có hại có thể có lợi


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì: Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên

B  – đúng

C – sai vì: Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở

D – sai vì: Tác dụng nhiệt của dòng điện có thể có hại có thể có lợi


Câu 5:

Trong các dụng cụ dùng điện sau đây, dụng cụ nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện là bàn ủi điện.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

mmm
17:42 - 02/04/2021

nếu nó có hẹn ra bùi viện em phải rủ bạn theo để anh bảo thg nam bảo kê nó rất giỏi cắt kéo chân em phải vắt chéo đừng có rạng háng ra nếu thg tây trông hơi nhăn nheo để anh bàn bạc đã

hiep
17:43 - 02/04/2021

hip hop đấy

hiep
17:43 - 02/04/2021

fuck