Câu hỏi:

03/08/2020 342

Đơn vị đo hiệu điện thế là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Đơn vị đo hiệu điện thế là: Vôn – kí hiệu V

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một:

Xem đáp án » 03/08/2020 8,819

Câu 2:

Hiệu điện thế được đo bằng:

Xem đáp án » 03/08/2020 3,376

Câu 3:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế như thế nào với đoạn mạch đó?

Xem đáp án » 03/08/2020 2,973

Câu 4:

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án » 03/08/2020 2,664

Câu 5:

Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,282

Câu 6:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với……………của nguồn, dấu (-) phải nối với………..của nguồn.

Xem đáp án » 03/08/2020 2,186

Câu 7:

Vôn (V) là đơn vị đo:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,150

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK