Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 25 (có đáp án): Bài tập hiệu điện thế (phần 2)

  • 1548 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một:

Xem đáp án

Đáp án A

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế


Câu 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một ……….

Xem đáp án

Đáp án B

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế


Câu 3:

Hiệu điện thế được đo bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế


Câu 4:

Vôn kế dùng để đo:

Xem đáp án

Đáp án C

Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế


Câu 5:

Đơn vị đo hiệu điện thế là:

Xem đáp án

Đáp án C
Đơn vị đo hiệu điện thế là: Vôn – kí hiệu V


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

An Phạm
09:31 - 17/04/2022

wtf