Câu hỏi:

03/08/2020 453

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?

Xem đáp án » 03/08/2020 4,713

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 03/08/2020 4,695

Câu 3:

Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn tròn chưa sử dụng, trên bóng có ghi 220V

Xem đáp án » 03/08/2020 3,297

Câu 4:

Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì:

Xem đáp án » 03/08/2020 1,509

Câu 5:

Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,249

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 03/08/2020 891

Câu 7:

Chọn câu phát biểu đúng:

Xem đáp án » 03/08/2020 603

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK