Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 26 (có đáp án): Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện (phần 2)

  • 1459 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì:

Xem đáp án

Đáp án A

Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

A – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng nhỏ thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

B – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

C – đúng

D – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bóng đèn khác không thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.


Câu 3:

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị :

Xem đáp án

Đáp án D
Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

Xem đáp án

Đáp án D

Số vôn ghi trên bóng đèn cho biết: Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

u

1 năm trước

uh Br

Bình luận


Bình luận