Câu hỏi:

03/08/2020 307

Chọn câu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Cơ thể người là một vật dẫn điện

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?

Xem đáp án » 03/08/2020 2,391

Câu 2:

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,255

Câu 3:

Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/08/2020 1,425

Câu 4:

Dòng điện có cường độ tới hạn là bao nhiêu làm cho tim ngừng đập:

Xem đáp án » 03/08/2020 771

Câu 5:

Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì:

Xem đáp án » 03/08/2020 674

Câu 6:

Ghép mỗi nội dung ở cột A tương ứng với mỗi nội dung ở cột B:

Xem đáp án » 03/08/2020 601

Câu 7:

Thế nào gọi là hiện tượng đoản mạch?

Xem đáp án » 03/08/2020 599

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK