Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 12(có đáp án): Bài tập an toàn khi sử dụng điện (phần 2)

  • 1350 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Cơ thể người là:

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ thể người là một vật dẫn điện


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ thể người là một vật dẫn điện


Câu 3:

Vì sao dòng điện có thể đi qua cơ thể người:

Xem đáp án

Đáp án A
Cơ thể người là một vật dẫn điện


Câu 4:

Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì:

Xem đáp án

Đáp án B

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng.


Câu 5:

Ghép mỗi nội dung ở cột A tương ứng với mỗi nội dung ở cột B:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, mỗi nội dung cột A ghép tương ứng với mỗi nội dung cột B là: 

1a,2c,3b

Khi cường độ dòng điện qua cơ thể người:

+       Trên 10mA – co giật các cơ

+       Trên 25mA – làm tổn thương tim

Trên 70mA – làm tim ngừng đập


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Phan Hoàng Tân

Bình luận


Bình luận