Câu hỏi:

06/08/2020 84

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày bao nhiêu?

Trả lời:

Đáp án C

Ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày 03 tháng 01.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thứ tư tuần sau là ngày 2 tháng 9.

Xem đáp án » 06/08/2020 668

Câu 2:

Các tháng nào dưới đây có 31 ngày?

Xem đáp án » 06/08/2020 142

Câu 3:

Đánh dấu vào ô trống đặt trước các tháng có 30 ngày.

Xem đáp án » 06/08/2020 124

Câu 4:

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án » 06/08/2020 123

Câu 5:

Ngày 5 tháng 6 của năm nào đó là thứ hai. Hỏi ngày 20 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

Xem đáp án » 06/08/2020 115

Câu 6:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 100

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85