Câu hỏi:

09/10/2019 17,152

Cấu tạo máy biến áp một pha gồm mấy bộ phận chính?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Đó là lõi thép và dây quấn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chức năng của máy biến áp một pha?  

Xem đáp án » 09/10/2019 36,254

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?  

Xem đáp án » 09/10/2019 31,627

Câu 3:

Số liệu kĩ thuật của máy biến áp một pha là:  

Xem đáp án » 09/10/2019 25,775

Câu 4:

Lưu ý khi sử dụng máy biến áp một pha là:  

Xem đáp án » 09/10/2019 22,239

Câu 5:

Lõi thép được làm bằng lá thép kĩ thuật điện có chiều dày:  

Xem đáp án » 09/10/2019 21,929

Câu 6:

Ưu điểm của máy biến áp một pha là:  

Xem đáp án » 09/10/2019 14,962

Bình luận


Bình luận