Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 46 có đáp án

  • 4207 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chức năng của máy biến áp một pha?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Cấu tạo máy biến áp một pha gồm mấy bộ phận chính?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là lõi thép và dây quấn.


Câu 3:

Lõi thép được làm bằng lá thép kĩ thuật điện có chiều dày:  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Máy biến áp một pha có mấy loại dây quấn?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận