Đề thi giữa học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án (Đề 1)

  • 2493 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu là đồ dùng loại điện – nhiệt?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 2:

Điện trở của dây đốt nóng:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 3:

Đơn vị điện trở có kí hiệu là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 4:

 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dây đốt nóng?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 5:

Số liệu kĩ thuật của nồi cơm điện là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoa Cô Độc

Bình luận


Bình luận