Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 1730 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Vật liệu dẫn điện có:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 3:

Chức năng của nhóm đồ dùng điện loại điện – quang là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 4:

Tên đại lượng điện định mức là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Đơn vị của dòng điện định mức là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận