Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  3 tấn 5kg = …… kg là:

Xem đáp án » 12/08/2020 2,795

Câu 2:

Đặt tính rối tính 

a, 46577 + 3524

b, 1967 - 978

c, 678  x  67

c, 19548 :  54

Xem đáp án » 12/08/2020 465

Câu 3:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 5632 = ...16 là:

Xem đáp án » 12/08/2020 423

Câu 4:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 240 m, chiều rộng bằng 34 chiều dài. Cứ 100m2  người ta thu hoạch được 60 kg  lúa . Tính số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó 

Xem đáp án » 12/08/2020 367

Câu 5:

Phân số lớn nhất trong các phân số34; 77; 32; 43là:

Xem đáp án » 12/08/2020 300

Câu 6:

Giá trị của chữ số 6 trong  số 386572

Xem đáp án » 12/08/2020 270

Bình luận


Bình luận