Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Thị Thu Ngân

Bình luận


Bình luận

Trần Bách
20:53 - 07/04/2021

câu 12) X+3/4=5/3 x2
X+3/4=10/3
X = 10/3 - 3/4
X = 31/12