Câu hỏi:

12/08/2020 118

Chọn từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể "Ai là gì?" (SGK TV4 tập 2 trang 69).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bạn Lan → là người Hà Nội.

- Người → là vốn quý nhất.

- Cô giáo → là người mẹ thứ hai của em.

- Trẻ em → là tương lai của đất nước .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm những từ cùng nghĩa với từ "dũng cảm" trong các từ dưới đây: "Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm".

Xem đáp án » 12/08/2020 390

Câu 2:

Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển?

Xem đáp án » 12/08/2020 209

Câu 3:

Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thù, gợi cho em những cảm nghĩ gì?

Xem đáp án » 12/08/2020 204

Câu 4:

Đặt câu kế "Ai là gì?" với các từ ngữ sau làm chủ ngữ "Bạn Bích Vân; Hà Nội; Dân tộc ta".

Xem đáp án » 12/08/2020 201

Câu 5:

Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

Xem đáp án » 12/08/2020 180

Câu 6:

Viết đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp cho các bài văn tả cây phượng, cây hoa mai, cây dừa.

Xem đáp án » 12/08/2020 179

Câu 7:

Dựa vào cách đưa tin trên, em hãy viết một tin về hoạt động của chi đội hay của trường em đang học. Sau đó tóm tắt tin ấy bằng một hai câu.

Xem đáp án » 12/08/2020 149

Bình luận


Bình luận