Câu hỏi:

18/06/2019 57,152

X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Trả lời:

Ta có: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

Meste = 5,5.16 = 88 → neste = 2,2 / 88 = 0,025 mol

→ neste = nmuối = 0,025 mol

→Mmuối = MRCOONa= 2,05 / 0,025 = 82 gam/mol

→ R là CH3 → X là CH3COOR’

→ MR’ = 29 → R’ là C2H5

→ Công thức cấu tạo thu gọn của X là CH3COOC2H5

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy một lượng este no, đơn chức, mạch hở E cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của este này là

Xem đáp án » 18/06/2019 19,639

Câu 2:

Este X tạo bởi ancol no, đơn chức,mạch hở và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy a mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 16,448

Câu 3:

Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 15,194

Câu 4:

Đốt cháy 2,58 gam một este đơn chức thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức phân tử của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 9,269

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở cùng điều kiện). E là

Xem đáp án » 18/06/2019 8,087

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »