Câu hỏi:

19/08/2020 791

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào sẽ thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, giải giáp miền Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Theo nội dung của Hội nghị Ianta về phân chia phạm vi đóng quân và giải giáp quân đội phát xít của các cường quốc Đồng minh có quy định: quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng miền Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hệ thống Vécxai - Washington với trật tự hai cực Ianta?

Xem đáp án » 19/08/2020 4,893

Câu 2:

Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) có hạn chế gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 4,210

Câu 3:

Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 19/08/2020 3,730

Câu 4:

Theo quyết định của hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?

Xem đáp án » 19/08/2020 3,727

Câu 5:

Tương lai của Nhật Bản được quyết định như thế nào theo Hội nghị Ianta (2-1945)?

Xem đáp án » 19/08/2020 3,614

Câu 6:

Theo Hội nghị Ianta, để nhanh chóng kết thúc nhanh chiến tranh, ba cường quốc đã thống nhất điều gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 3,587

Câu 7:

Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta”?

Xem đáp án » 19/08/2020 2,901

Bình luận


Bình luận