Câu hỏi:

19/08/2020 538

Nội dung của bài "Cổng trường mở" ra là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Cổng trường mở ra" là văn bản của tác giả nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,340

Câu 2:

Trong văn bản "Cổng trường mở ra", tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,245

Câu 3:

Thế giới kì diệu mà tác giả nói tới là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 981

Câu 4:

Trong bài, ngày khai trường trở thành ngày lễ của toàn xã hội nước nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 650

Câu 5:

Người mẹ nhớ lại kỉ niệm nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 640

Câu 6:

Tâm trạng của đứa con trước đêm khai trường?

Xem đáp án » 19/08/2020 570

Câu 7:

Nghệ thuật chủ yếu trong bài "Cổng trường mở ra" là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 550

Bình luận


Bình luận