Câu hỏi:

19/08/2020 985

Thế giới kì diệu mà tác giả nói tới là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Cổng trường mở ra" là văn bản của tác giả nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,344

Câu 2:

Trong văn bản "Cổng trường mở ra", tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,250

Câu 3:

Trong bài, ngày khai trường trở thành ngày lễ của toàn xã hội nước nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 654

Câu 4:

Người mẹ nhớ lại kỉ niệm nào?

Xem đáp án » 19/08/2020 643

Câu 5:

Tâm trạng của đứa con trước đêm khai trường?

Xem đáp án » 19/08/2020 573

Câu 6:

Nghệ thuật chủ yếu trong bài "Cổng trường mở ra" là gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 552

Bình luận


Bình luận