Câu hỏi:

20/08/2020 283

Văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ" được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác phẩm được ra đời vào tháng 9 năm 1949 tại Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm "Mấy ý nghĩ về thơ" ?

Xem đáp án » 20/08/2020 405

Câu 2:

Văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ" thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 328

Câu 3:

Tờ báo nào đã đăng tác phẩm "Mấy ý nghĩ về thơ" vào năm 1949?

Xem đáp án » 20/08/2020 313

Câu 4:

Nội dung sau được trích từ tiểu luận nào của Nguyễn Đình Thi?

“Văn nghệ phụng sự chiến đấu nhưng chính chiến đấu đem đến cho văn nghệ một sức sống mới, sắt lửa mặt trận đang đúc lên văn nghệ mới của chúng ta”

Xem đáp án » 20/08/2020 310

Câu 5:

Tiểu thuyết được xem là thành công nhất trong lĩnh vực văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là tác phẩm nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 273

Bình luận


Bình luận