Câu hỏi:

20/08/2020 339

Tờ báo nào đã đăng tác phẩm "Mấy ý nghĩ về thơ" vào năm 1949?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

"Mấy ý nghĩ về thơ" được đăng trên báo “Văn nghệ” số 10 trong năm 1949.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm "Mấy ý nghĩ về thơ" ?

Xem đáp án » 20/08/2020 436

Câu 2:

Văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ" thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 349

Câu 3:

Nội dung sau được trích từ tiểu luận nào của Nguyễn Đình Thi?

“Văn nghệ phụng sự chiến đấu nhưng chính chiến đấu đem đến cho văn nghệ một sức sống mới, sắt lửa mặt trận đang đúc lên văn nghệ mới của chúng ta”

Xem đáp án » 20/08/2020 336

Câu 4:

Tiểu thuyết được xem là thành công nhất trong lĩnh vực văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là tác phẩm nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 316

Câu 5:

Văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ" được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 304

Bình luận


Bình luận