Câu hỏi:

21/08/2020 400

Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa dung dịch CaOH2 dư thấy có 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và có 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X có CTPT là

Trả lời:

Nito không bị hấp thụ bởi CaOH2 => khí thoát ra khỏi bình là khí N2

Bảo toàn nguyên tử N: nN(trongX) = 2 nN2=  0,44822,4= 0,02 mol

m =  mCaCO3=  4100= 0,04 mol nCO2 = 0,04 molmbình tăng = mCO2 + mH2O = 3,2 gammH2O=3,20,04.44=1,44gamnH2O=0,08mol nC : nH : nN = 0,04 : 0,16 : 0,04 = 1 : 4 : 1

=> CTĐGN của X là CH4N

=> CTPT của X là C2H8N2

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức, bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy khối lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là:

Xem đáp án » 22/08/2020 1,139

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6,72 lít CO2 ; 1,12 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 8,1 gam nước. Công thức của X là: 

Xem đáp án » 21/08/2020 954

Câu 3:

Đốt cháy một hỗn hợp amin A cần V lít O2 (đktc) thu được N2 và 31,68 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Giá trị V là

Xem đáp án » 21/08/2020 874

Câu 4:

Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể tích  VCO2:VH2O= a biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 22/08/2020 297

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở, thu được 0,2 mol CO2 và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 21/08/2020 256

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »