Câu hỏi:

13/10/2019 20,653

Văn biểu cảm bao gồm những thể loại nào? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào sau đây nói đúng về văn biểu cảm? 

Xem đáp án » 13/10/2019 30,984

Câu 2:

Cho khổ thơ sau

"Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phơi

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha."

Nội dung chính của đoạn thơ trên?

Xem đáp án » 11/01/2021 6,556

Câu 3:

Tình cảm trong văn biểu cảm thường là những tình cảm đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn như yêu con người, yêu thiên nhiên, đúng hay sai? 

Xem đáp án » 13/10/2019 5,265

Câu 4:

Văn biểu cảm là gì? 

Xem đáp án » 13/10/2019 4,511

Câu 5:

Phương thức biểu đạt chính của khổ thơ sau là? 

"Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phơi

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha."

Xem đáp án » 11/01/2021 2,781

Câu 6:

Đặc sắc nghệ thuật thể hiện đoạn thơ sau? 

"Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phơi

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha."

Xem đáp án » 11/01/2021 2,251

Bình luận


Bình luận