Trắc nghiệm: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm có đáp án

  • 2421 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Văn biểu cảm là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Văn biểu cảm bao gồm những thể loại nào? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Dòng nào sau đây nói đúng về văn biểu cảm? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Cho khổ thơ sau

"Mùa thu nay khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phơi

Trời thu thay áo mới

Trong biếc nói cười thiết tha."

Nội dung chính của đoạn thơ trên?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận