Câu hỏi:

23/08/2020 1,021

Loại than nào sau đây có hàm lượng cacbon thấp nhất

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 23/08/2020 3,683

Câu 2:

Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây

Xem đáp án » 23/08/2020 1,249

Câu 3:

Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn

Xem đáp án » 23/08/2020 1,187

Câu 4:

Khí nào sau đây khi cháy không gây ô nhiễm môi trường

Xem đáp án » 23/08/2020 643

Câu 5:

Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than có chứa 4% tạp chất không cháy là

Xem đáp án » 23/08/2020 464

Câu 6:

Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là

Xem đáp án » 23/08/2020 357

Bình luận


Bình luận