Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 41 (có đáp án): Nhiên liệu

  • 1587 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

D sai vì Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn, ít gây độc hại cho môi trường.

Đáp án D


Câu 4:

Để sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Loại than nào sau đây có hàm lượng cacbon thấp nhất

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận