Câu hỏi:

23/08/2020 228

Khí tham gia phản ứng trùng hợp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là

Xem đáp án » 23/08/2020 5,228

Câu 2:

Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen là

Xem đáp án » 23/08/2020 5,043

Câu 3:

Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 15,7 gam brombenzen ? Biết hiệu suất phản ứng là 80%

Xem đáp án » 23/08/2020 569

Câu 4:

Trùng hợp 14 gam etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

Xem đáp án » 23/08/2020 283

Câu 5:

Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 23/08/2020 275

Câu 6:

Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây

Xem đáp án » 23/08/2020 257

Bình luận


Bình luận