Câu hỏi:

23/08/2020 5,133

Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen là

Xem đáp án » 23/08/2020 4,940

Câu 2:

Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 15,7 gam brombenzen ? Biết hiệu suất phản ứng là 80%

Xem đáp án » 23/08/2020 542

Câu 3:

Trùng hợp 14 gam etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

Xem đáp án » 23/08/2020 265

Câu 4:

Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án » 23/08/2020 247

Câu 5:

Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây

Xem đáp án » 23/08/2020 240

Câu 6:

Khí tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 23/08/2020 211

Bình luận


Bình luận