Câu hỏi:

24/08/2020 113

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Trả lời:

Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của amino axit?

Xem đáp án » 24/08/2020 511

Câu 2:

Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 24/08/2020 452

Câu 3:

α - amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32%; 6,67%; 42,66%; 18,67%. Vậy công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 24/08/2020 292

Câu 4:

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Xem đáp án » 24/08/2020 232

Câu 5:

α - amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Xem đáp án » 24/08/2020 199

Câu 6:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3CH(NH2)COOH?

Xem đáp án » 24/08/2020 178

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »