Câu hỏi:

25/08/2020 3,841

Chọn câu đúng. Hai góc đối đỉnh là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Biết ac, bc, ta suy ra:

Xem đáp án » 25/08/2020 6,798

Câu 2:

Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

Xem đáp án » 25/08/2020 3,541

Câu 3:

Cho hình vẽ sau, tổng số đo góc A1^+B1^

Xem đáp án » 25/08/2020 1,371

Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Hai góc BAC^ và ACD^ là hai góc nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án » 25/08/2020 1,303

Câu 5:

Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí sau: "Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau"

Xem đáp án » 25/08/2020 1,279

Câu 6:

Cho hình vẽ sau

 

 

 

 

 

Biết x//y//z, A^=125o, E^=37o. Tính ADE^

Xem đáp án » 25/08/2020 1,256

Bình luận


Bình luận