Câu hỏi:

25/08/2020 3,440

Chọn câu đúng. Hai góc đối đỉnh là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Biết ac, bc, ta suy ra:

Xem đáp án » 25/08/2020 5,353

Câu 2:

Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

Xem đáp án » 25/08/2020 3,078

Câu 3:

Cho hình vẽ sau

Hai góc BAC^ và ACD^ là hai góc nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án » 25/08/2020 1,075

Câu 4:

Cho hình vẽ sau, tổng số đo góc A1^+B1^

Xem đáp án » 25/08/2020 1,008

Câu 5:

Cho hình vẽ sau

 

 

 

 

 

Biết x//y//z, A^=125o, E^=37o. Tính ADE^

Xem đáp án » 25/08/2020 973

Câu 6:

Cho hình vẽ

Biết ac, bc, x=3y. Tính x,y

Xem đáp án » 25/08/2020 906

Bình luận


Bình luận