Câu hỏi:

26/08/2020 267

Đốt cháy chất nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 23,55 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%.

Xem đáp án » 11/07/2020 1,960

Câu 2:

Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

Xem đáp án » 11/07/2020 1,033

Câu 3:

Cho brom phản ứng với benzen tạo ra brombenzen (bột sắt làm xúc tác). Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất của quá trình phản ứng là 80%.

Xem đáp án » 11/07/2020 614

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Xem đáp án » 11/07/2020 454

Câu 5:

Tính chất nào không phải của benzen?

Xem đáp án » 11/07/2020 257

Câu 6:

Đốt cháy hòa toàn 15,6 gam benzen rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 11/07/2020 254

Bình luận


Bình luận