Câu hỏi:

26/08/2020 653

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên mũi khoan để khai thác dầu mỏ người ta có gắn

Xem đáp án » 26/08/2020 6,100

Câu 2:

Crăckinh dầu mỏ để thu được

Xem đáp án » 26/08/2020 601

Câu 3:

Dầu mỏ nước ta có hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh là

Xem đáp án » 26/08/2020 493

Câu 4:

Thành phần chính của khí đồng hành (hay khí mỏ dầu) là

Xem đáp án » 26/08/2020 216

Câu 5:

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là

Xem đáp án » 26/08/2020 189

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ

Xem đáp án » 26/08/2020 187

Bình luận


Bình luận