Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 40 (có đáp án): Dầu mỏ và khí thiên nhiên

  • 1796 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Dầu mỏ nước ta có hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Crăckinh dầu mỏ để thu được

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận