Câu hỏi:

27/08/2020 625

Đâu không phải là nội dung của phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-3-1946)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ngày 2-3-1946, tại phiên họp đầu tiên ở Hà Nội, Quốc hội đã xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu xây dựng chế độ mới, thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu và lập ra Ban dự thảo Hiến pháp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp lâu dài nào được coi quan trọng nhất?

Xem đáp án » 27/08/2020 2,899

Câu 2:

Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc giải quyết nạn dốt của chính phủ sau cách mạng tháng Tám (1945) đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay là

Xem đáp án » 27/08/2020 740

Câu 3:

“Khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới đã được xây dựng” là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 735

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Tổng tuyển cử 6/1/1946?

Xem đáp án » 27/08/2020 729

Câu 5:

Để đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, việc đầu tiên Đảng ta thực hiện sau cách mạng tháng Tám 1945 là

Xem đáp án » 27/08/2020 538

Câu 6:

Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem đáp án » 27/08/2020 498

Bình luận


Bình luận