Câu hỏi:

27/08/2020 1,138

Trong câu: “Sáng nay Nam nhặt được bao nhiêu là châu chấu”. Đại từ “Bao nhiêu” dùng để:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ nào dưới đây là từ ghép? 

Xem đáp án » 13/10/2019 14,878

Câu 2:

Từ nào dưới đây không phải từ láy toàn bộ?

Xem đáp án » 13/10/2019 10,370

Câu 3:

Từ ghép nào dưới đây không phải từ ghép đẳng lập 

Xem đáp án » 13/10/2019 9,072

Câu 4:

Chữ “tử” trong từ nào sau đâu không có nghĩa là con 

Xem đáp án » 13/10/2019 6,193

Câu 5:

Chữ “đồng” trong từ nào sau đây đồng âm với chữ “đồng”  trong những từ còn lại?

Xem đáp án » 27/08/2020 507

Bình luận


Bình luận