Trắc nghiệm: Ôn tập phần tiếng việt có đáp án

  • 2883 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Từ nào dưới đây là từ ghép? 

Xem đáp án

Đáp án: C

→ lụt lội là từ ghép


Câu 2:

Từ ghép nào dưới đây không phải từ ghép đẳng lập 

Xem đáp án

Đáp án: A

→ Bút máy là từ ghép chính phụ


Câu 3:

Từ nào dưới đây không phải từ láy toàn bộ?

Xem đáp án

Đáp án A

→ Lung linh là từ láy bộ phận


Câu 4:

Chữ “tử” trong từ nào sau đâu không có nghĩa là con 

Xem đáp án

Đáp án A

→ Tử trong từ tử tù có nghĩa là chết


Câu 5:

Trong câu: “Sáng nay Nam nhặt được bao nhiêu là châu chấu”. Đại từ “Bao nhiêu” dùng để:

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bùi Trương Thanh Thoại
19:21 - 28/12/2021

giải thích?