Câu hỏi:

28/08/2020 61

Một cation kim loại M2+ có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy cấu hình e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây không của nguyên tử kim loại

Xem đáp án » 28/08/2020 447

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 28/08/2020 291

Câu 3:

Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau

Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 28/08/2020 196

Câu 4:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 28/08/2020 155

Câu 5:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án » 28/08/2020 149

Câu 6:

Kim loại không phản ứng với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 28/08/2020 144

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »