Câu hỏi:

28/08/2020 332

Phát biểu nào sau đây đúng

Trả lời:

Đáp án A

A đúng

B sai vì Li là kim loại nhẹ nhất có khối lượng riêng là 0,53g/cm3< nước là 1g/cm3

C sai vì kim loại có thể có nhiều hóa trị như Fe hóa trị II và III trong các hợp chất D sai vì ở điều kiện thường thì Hg là chất lỏng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây không của nguyên tử kim loại

Xem đáp án » 28/08/2020 504

Câu 2:

Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau

Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 28/08/2020 237

Câu 3:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án » 28/08/2020 204

Câu 4:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 28/08/2020 175

Câu 5:

Kim loại không phản ứng với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 28/08/2020 165

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »